Klik dina menu Pakakas. S Video bobogohan Internet Pilihan.

Klik dina adat tingkat tombol. Dijieun tina eusi nepi ka goreng ngahontal Scripting bagian. Dina ‘aktif Scripting’, s Video, bobogohan deui nu pilihan pikeun Activa akut. Klik dina OK tombol. Lamun Fen trek konfirmasi nembongan, klik tombol Enya. Klik dina menu Pakakas. S Video bobogohan Pilihan.

Klik dina Eusi tab

Mariksa Ngaktifkeun JavaScript kotak. Klik dina OK tombol.

Muka Safari menu

Mariksa Ngaktifkeun JavaScript kotak

About