submit


Klik dina menu Pakakas. S Video bobogohan Internet Pilihan. Klik dina tab. Klik dina adat tingkat tombol. Dijieun tina eusi nepi ka goreng ngahontal Scripting bagian. Dina ‘aktif Scripting’, s Video, bobogohan deui nu pilihan pikeun Activa akut. Klik dina OK tombol. Lamun Fen trek konfirmasi nembongan, klik tombol Enya. Klik dina menu Pakakas. S Video bobogohan Pilihan. Klik dina Eusi tab. Mariksa Ngaktifkeun JavaScript kotak. Klik dina OK tombol. Muka Safari menu. Mariksa Ngaktifkeun JavaScript kotak

About